"Issipile" di Pietro Metastasio, Atto 1

Dramat muzyczny Antonio Bioniego, wystawiony we Wrocławiu w 1732 r. Libretto: Pietro Metastasio


Ars-Augusta e.V. we współpracy z Teatrem Szczecińskim przedstawia po raz pierwszy w czasach nowożytnych operę Antonia Bioniego, a w szczególności operę napisaną dla Teatru Wrocławskiego w roku 1732. Jest to opera „Issipile”. Rękopis znajduje się w Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu i będzie redagowany przez nasze Stowarzyszenie w najbliższych miesiącach. Poniższa broszura służy do studiowania.